Ecoadvise Blog

Ecoadvise Blog

Natur og miljø i Grønland

Denne blog er i februar 2008 oprettet for at bringe nyheder og links om natur og miljø i Grønland.

Endelig, og ikke mindst, er bloggen åben for diskussion og kommentarer om disse emner.

Læs andre nyheder og baggrundsinfo om fangst og fredning af havpattedyr og fugle i Grønland her (på engelsk).

Indlæg vil blive slettet/redigeret, såfrem de ikke opfylder krav til saglighed, indhold og almen interesse.

Ingen isbjørne-eksport

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen lør, marts 15, 2008 09:23

EU's videnskabelige udvalg besluttede ikke at forbyde import til EU fra Grønland af isbjørneskind, -kløer og -kranier på et møde i startet af marts. Det skete fordi Grønland en uge tidligere frivilligt forbød al eksport.

Dette frivillige eksportforbud fra Grønland blev taget næsten et halvt år efter, at det grønlandske videnskabsråd for Washingtonkonventionen havde udtalt at eksport af isbjørneprodukter ikke er bæredygtigt. Washingtonkonventionen/CITES kræver at både eksport- og importlande laver sådanne bæredygtighedserklæringer. Danmark har ikke lavet sådanne erklæringer og de seneste års talrige importer af bl.a. isbjørneskind fra Grønland har derfor været i direkte strid med konventionen og de tilsvarende EU-regler.

EcoAdvise har fået aktindsigt i Skov- og Naturstyrelsen og derved fået dokumenteret, at der bare i 2006-7 er blevet importeret 17 isbjørneskind til Danmark med kommercielt formål. Dette er dermed i strid med reglerne. De samlede transaktioner over de sidste 5 år er langt højere - disse tal vil senere blive oplyst her.

Der bliver hvert år skudt op mod 150 isbjørne i Grønland. Biologerne anbefaler at der maksimalt skydes ca. 90 bjørne, hvis fangsten skal være bæredygtig. Isbjørnene er stigende problemer med klimaændringerne og fx er ynglesuccess og vækstrater hos canadiske isbjørne stærkt reduceret.

Et isbjørneskind kan i EU sælges for 40-50.000 kr. Efter det grønlandske eksportforbud vil priserne givetvis stige endnu mere.

  • Kommentarer(0)//blog.ecoadvise.dk/#post5

Måske importforbud?

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen man, februar 25, 2008 15:27

I fredags forbød Skov- og Naturstyrelsen midlertidigt for import af isbjørneproukter til Danmark. Kort efter blev det fra Grønland offentliggjort at man stoppede al eksport.

På fredag den 29. februar skal EU's videnskabelig udvalg vedrørende handel med truede dyr tage stilling til om man vil forbyde import af grønlandske isbjørneprodukter til hele EU.

Til grund for EU's beslutning ligger bl.a. Grønlands Naturinstituttets vurdering af, hvorvidt denne handel er til skade for arten. EcoAdvise har fået aktindsigt i denne vurdering, hvor det bl.a. fremgår (citat):

"Da de nuværende fangster fra alle bestande, herunder den kombinerede grønlandske og canadiske fangst ikke kan påstås at være bæredygtige, og der ikke findes noget handelssystem, som kan være med til at skelne mellem isbjørneprodukters oprindelse, kan det ikke konkluderes, at den nuværende eksport af isbjørneprodukter fra Grønland ikke har en skadevirkning." (Grønlands Naturinstitut i brev af 29.10.07 tilsendt Direktoratet for Miljø og Natur, Nuuk)

Forbuddene gælder dog kun skind, kranier og kløer til kommercielle formål - dvs at turister, der rejser i Grønland, stadig kan medbringer produkter fra isbjørn.

Det må dog alligevel formodes, at EU eventuelle importforbud for isbjørn kan få stor betydning for andre landes beskyttelse af arten.

EU har tidligere forbudt import af både narhval og hvalros fra Grønland, med henvisning til at fangsten ikke er bæredygtig.

En tidligere undersøgelse af eksporter af narhval-produkter fra Grønland foretaget af EcoAdvise viste dog, at 98% af eksporterne fra Grønland blev foretaget af turister. Dermed er sådanne handelsforbud stort set er virkningsløse for arterne og for fangernes indkomst.

Opdatering vil følge.

Læs om forbuddet her (Sermitsiaq) eller her (Skov- og Naturstyrelsen).

  • Kommentarer(0)//blog.ecoadvise.dk/#post4

Endelig handling

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen fre, februar 22, 2008 16:54

Langt om længe tages Washintonkonventionens alvorligt af Skov- og Naturstyrelsen. At Grønlands forvaltning af konventionen ligger lysår foran Danmarks, viser denne sag med al tydelighed.

Danmark har idag forbudt import af produkter fra Grønland af isbjørn (læs mere her). EU behandler spørgmålet i næste uge og ventes ligeledes at lave importforbud til hele EU.

Men Danmark har ikke gjort dette frivilligt. I mange år har Skov- og Naturstyrelsen siddet al videnskabelig viden om de grønlandske fangstdyrs tilbagegang overhørig og udstedt CITES-tilladelser på samlebånd. Man har vendt det blinde øje til fakta og tilladt handel med narhval, hvalros, hvidhval og isbjørn.

Danmark er centrum også for international handel med grønlandske produkter, og styrelsen har derfor haft al mulig grund til at være opmærksom. Særligt da importen steg voldsomt for få år siden.

Styrelsen har også ignoreret Verdensnaturfondens rapporter fra 2003 og 2005, som alene var baseret på offentliggjorte, officielle rapporter.

Ved at undlade af få lavet danske videnskabelige vurderinger, som både EU-reglerne og Washingtonkonventionen ellers kræver, har styrelsen dermed undgået at indføre sådanne importforbud eller -begrænsninger.

Der er ingen tvivl om, at Skov- og Naturstyrelsen bevidst har undladt at tage stilling i sagerne - og man derved har forbrudt sig på konventionens artikel 6 og EU-bekendtgørelsens artikel 4(2). Årsagen til dette kan man kun gisne om.

Nu gik den så ikke længere. Kun fordi Grønlands hjemmestyre på få år har fået betydeligt mere styr på sin handel med produkter fra truede dyr, har man taget sagen op i Danmark.

I december lavede Grønlands Naturinstitut sin videnskabelige vurdering om isbjørn Alt tyder på, at denne vurdering har tvunget styrelsen til at lave importforbuddet. Et så vægtigt dokument kunne man trods alt ikke ignorere. Naturinstituttet skriver nemlig direkte, at man ikke kan anbefale handel med produkter fra isbjørne, da fangsten ikke er bæredygtig.

Herefter har det blot taget Skov- og Naturstyrelsen 2 måneder at beslutte sig for et importban - tilfældigvis blot 7 dage før et kritisk møde i EU. Danmark har dog haft chancen for at agere de sidste mange årtier, men det er altså ikke sket. Så ros fortjener man ikke i Haraldsgade, hvor styrelsen bor.

Hjemmestyret har siden slutningen af oktober siddet med viden om, at dette importforbud var på vej, men man er gået stille med dørene - også under det netop overståede fangerseminar i Nuuk. Fangerne er endnu en gang blevet snydt af landsstyret. Men det er set før.

Ansvaret for isbjørnenes alvorlige tilstand i Grønland falder naturligvis tilbage på skiftende grønlandske landsstyrer. Man har først indført fangstkvoter, da det var for sent. Advarsler har der ellers været mange af genem årene: overfangst, klimaændringer og forurening. Årtiers fri jagt på langsomt reproducerende havpattedyr, har selvfølgelig sin negative virkning på bestandene.

EU har tidligere lavet importforbud for hvalros og narhval på baggrund af de grønlandske bestandes tilbagegang og fangst langt over et bæredygtigt niveau.

Priser på produkter fra truede grønlandske arter er stigende. Hele narhvaltænder handles fx i Danmark nu for 60-80.000 kr og isbjørneskind for 30-50.000 kr.

EcoAdvise følger sagen og har bl.a. bedt om aktindsigt i Skov- og Naturstyrelsen i Danmark, samt Direktoratet for Miljø og Natur i Grønland.

Sidste nyt: En række dokumenter er netop til aften blevet frigivet af Skov- og Naturstyrelsen. Opdatering følger.

  • Kommentarer(0)//blog.ecoadvise.dk/#post3