Ecoadvise Blog

Ecoadvise Blog

Natur og miljø i Grønland

Denne blog er i februar 2008 oprettet for at bringe nyheder og links om natur og miljø i Grønland.

Endelig, og ikke mindst, er bloggen åben for diskussion og kommentarer om disse emner.

Læs andre nyheder og baggrundsinfo om fangst og fredning af havpattedyr og fugle i Grønland her (på engelsk).

Indlæg vil blive slettet/redigeret, såfrem de ikke opfylder krav til saglighed, indhold og almen interesse.

Endelig handling

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen fre, februar 22, 2008 16:54

Langt om længe tages Washintonkonventionens alvorligt af Skov- og Naturstyrelsen. At Grønlands forvaltning af konventionen ligger lysår foran Danmarks, viser denne sag med al tydelighed.

Danmark har idag forbudt import af produkter fra Grønland af isbjørn (læs mere her). EU behandler spørgmålet i næste uge og ventes ligeledes at lave importforbud til hele EU.

Men Danmark har ikke gjort dette frivilligt. I mange år har Skov- og Naturstyrelsen siddet al videnskabelig viden om de grønlandske fangstdyrs tilbagegang overhørig og udstedt CITES-tilladelser på samlebånd. Man har vendt det blinde øje til fakta og tilladt handel med narhval, hvalros, hvidhval og isbjørn.

Danmark er centrum også for international handel med grønlandske produkter, og styrelsen har derfor haft al mulig grund til at være opmærksom. Særligt da importen steg voldsomt for få år siden.

Styrelsen har også ignoreret Verdensnaturfondens rapporter fra 2003 og 2005, som alene var baseret på offentliggjorte, officielle rapporter.

Ved at undlade af få lavet danske videnskabelige vurderinger, som både EU-reglerne og Washingtonkonventionen ellers kræver, har styrelsen dermed undgået at indføre sådanne importforbud eller -begrænsninger.

Der er ingen tvivl om, at Skov- og Naturstyrelsen bevidst har undladt at tage stilling i sagerne - og man derved har forbrudt sig på konventionens artikel 6 og EU-bekendtgørelsens artikel 4(2). Årsagen til dette kan man kun gisne om.

Nu gik den så ikke længere. Kun fordi Grønlands hjemmestyre på få år har fået betydeligt mere styr på sin handel med produkter fra truede dyr, har man taget sagen op i Danmark.

I december lavede Grønlands Naturinstitut sin videnskabelige vurdering om isbjørn Alt tyder på, at denne vurdering har tvunget styrelsen til at lave importforbuddet. Et så vægtigt dokument kunne man trods alt ikke ignorere. Naturinstituttet skriver nemlig direkte, at man ikke kan anbefale handel med produkter fra isbjørne, da fangsten ikke er bæredygtig.

Herefter har det blot taget Skov- og Naturstyrelsen 2 måneder at beslutte sig for et importban - tilfældigvis blot 7 dage før et kritisk møde i EU. Danmark har dog haft chancen for at agere de sidste mange årtier, men det er altså ikke sket. Så ros fortjener man ikke i Haraldsgade, hvor styrelsen bor.

Hjemmestyret har siden slutningen af oktober siddet med viden om, at dette importforbud var på vej, men man er gået stille med dørene - også under det netop overståede fangerseminar i Nuuk. Fangerne er endnu en gang blevet snydt af landsstyret. Men det er set før.

Ansvaret for isbjørnenes alvorlige tilstand i Grønland falder naturligvis tilbage på skiftende grønlandske landsstyrer. Man har først indført fangstkvoter, da det var for sent. Advarsler har der ellers været mange af genem årene: overfangst, klimaændringer og forurening. Årtiers fri jagt på langsomt reproducerende havpattedyr, har selvfølgelig sin negative virkning på bestandene.

EU har tidligere lavet importforbud for hvalros og narhval på baggrund af de grønlandske bestandes tilbagegang og fangst langt over et bæredygtigt niveau.

Priser på produkter fra truede grønlandske arter er stigende. Hele narhvaltænder handles fx i Danmark nu for 60-80.000 kr og isbjørneskind for 30-50.000 kr.

EcoAdvise følger sagen og har bl.a. bedt om aktindsigt i Skov- og Naturstyrelsen i Danmark, samt Direktoratet for Miljø og Natur i Grønland.

Sidste nyt: En række dokumenter er netop til aften blevet frigivet af Skov- og Naturstyrelsen. Opdatering følger.

  • Kommentarer(0)//blog.ecoadvise.dk/#post3