Ecoadvise Blog

Ecoadvise Blog

Natur og miljø i Grønland

Denne blog er i februar 2008 oprettet for at bringe nyheder og links om natur og miljø i Grønland.

Endelig, og ikke mindst, er bloggen åben for diskussion og kommentarer om disse emner.

Læs andre nyheder og baggrundsinfo om fangst og fredning af havpattedyr og fugle i Grønland her (på engelsk).

Indlæg vil blive slettet/redigeret, såfrem de ikke opfylder krav til saglighed, indhold og almen interesse.

Måske importforbud?

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen man, februar 25, 2008 15:27

I fredags forbød Skov- og Naturstyrelsen midlertidigt for import af isbjørneproukter til Danmark. Kort efter blev det fra Grønland offentliggjort at man stoppede al eksport.

På fredag den 29. februar skal EU's videnskabelig udvalg vedrørende handel med truede dyr tage stilling til om man vil forbyde import af grønlandske isbjørneprodukter til hele EU.

Til grund for EU's beslutning ligger bl.a. Grønlands Naturinstituttets vurdering af, hvorvidt denne handel er til skade for arten. EcoAdvise har fået aktindsigt i denne vurdering, hvor det bl.a. fremgår (citat):

"Da de nuværende fangster fra alle bestande, herunder den kombinerede grønlandske og canadiske fangst ikke kan påstås at være bæredygtige, og der ikke findes noget handelssystem, som kan være med til at skelne mellem isbjørneprodukters oprindelse, kan det ikke konkluderes, at den nuværende eksport af isbjørneprodukter fra Grønland ikke har en skadevirkning." (Grønlands Naturinstitut i brev af 29.10.07 tilsendt Direktoratet for Miljø og Natur, Nuuk)

Forbuddene gælder dog kun skind, kranier og kløer til kommercielle formål - dvs at turister, der rejser i Grønland, stadig kan medbringer produkter fra isbjørn.

Det må dog alligevel formodes, at EU eventuelle importforbud for isbjørn kan få stor betydning for andre landes beskyttelse af arten.

EU har tidligere forbudt import af både narhval og hvalros fra Grønland, med henvisning til at fangsten ikke er bæredygtig.

En tidligere undersøgelse af eksporter af narhval-produkter fra Grønland foretaget af EcoAdvise viste dog, at 98% af eksporterne fra Grønland blev foretaget af turister. Dermed er sådanne handelsforbud stort set er virkningsløse for arterne og for fangernes indkomst.

Opdatering vil følge.

Læs om forbuddet her (Sermitsiaq) eller her (Skov- og Naturstyrelsen).

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.