Ecoadvise Blog

Ecoadvise Blog

Natur og miljø i Grønland

Denne blog er i februar 2008 oprettet for at bringe nyheder og links om natur og miljø i Grønland.

Endelig, og ikke mindst, er bloggen åben for diskussion og kommentarer om disse emner.

Læs andre nyheder og baggrundsinfo om fangst og fredning af havpattedyr og fugle i Grønland her (på engelsk).

Indlæg vil blive slettet/redigeret, såfrem de ikke opfylder krav til saglighed, indhold og almen interesse.

Ingen isbjørne-eksport

Isbjørne i GrønlandOprettet af Thor Hjarsen lør, marts 15, 2008 09:23

EU's videnskabelige udvalg besluttede ikke at forbyde import til EU fra Grønland af isbjørneskind, -kløer og -kranier på et møde i startet af marts. Det skete fordi Grønland en uge tidligere frivilligt forbød al eksport.

Dette frivillige eksportforbud fra Grønland blev taget næsten et halvt år efter, at det grønlandske videnskabsråd for Washingtonkonventionen havde udtalt at eksport af isbjørneprodukter ikke er bæredygtigt. Washingtonkonventionen/CITES kræver at både eksport- og importlande laver sådanne bæredygtighedserklæringer. Danmark har ikke lavet sådanne erklæringer og de seneste års talrige importer af bl.a. isbjørneskind fra Grønland har derfor været i direkte strid med konventionen og de tilsvarende EU-regler.

EcoAdvise har fået aktindsigt i Skov- og Naturstyrelsen og derved fået dokumenteret, at der bare i 2006-7 er blevet importeret 17 isbjørneskind til Danmark med kommercielt formål. Dette er dermed i strid med reglerne. De samlede transaktioner over de sidste 5 år er langt højere - disse tal vil senere blive oplyst her.

Der bliver hvert år skudt op mod 150 isbjørne i Grønland. Biologerne anbefaler at der maksimalt skydes ca. 90 bjørne, hvis fangsten skal være bæredygtig. Isbjørnene er stigende problemer med klimaændringerne og fx er ynglesuccess og vækstrater hos canadiske isbjørne stærkt reduceret.

Et isbjørneskind kan i EU sælges for 40-50.000 kr. Efter det grønlandske eksportforbud vil priserne givetvis stige endnu mere.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.